Συστήματα ποιότητας

  • Ανάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)
  • Ανάπτυξη πρωτοκόλλου παραγωγής GLOBALGAP
  • Εφαρμογή συστημάτων υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC, PAS 220)
  • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, EMAS)
  • Ανάπτυξη συστημάτων ιχνηλασιμότητας (ISO 22005)
  • Υποβολή & διαχείριση επιχειρησιακών σχεδίων, επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ)
  • Δράσεις προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
  • Επιχειρησιακά προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
  • Καινοτόμες εφαρμογές σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή


Νέα


Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
16/04/2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
07/04/2021


περισσότερα..