Νέα

Προδημοσίευση Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας Π3-70-2.1

19/ 06/ 2024

Σκοπός

H οικονομική στήριξη για την εφαρμογή των πρακτικών βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με στόχο την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον.

 

Δικαιούχοι

Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών.

 

Προϋπολογισμός δράσης: 287.597.058 €.

 

Δράσεις

 • Δράση 1: Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 2: Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

*Η ενίσχυση της διατήρησης των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων πλέον πραγματοποιείται μέσω του αντίστοιχου οικολογικού σχήματος κατά την υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

 

Επιλέξιμες καλλιέργειες / Ποσά ενίσχυσης

Δράση 1 (Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία)
Είδος καλλιέργειας Ποσό ανά στρ/έτος
Ελαιοποιήσιμη ελιά 69,2 €
Επιτραπέζια ελιά 71,2 €
Επιτραπέζια σταφύλια και Σταφίδα 87,3 €
Σταφύλια οινοποιήσιμα 85,6 €
Μηλοειδή 66,5 €
Πυρηνόκαρπα 95,1 €
Εσπεριδοειδή 44,7 €
Ακρόδρυα 88,9 €
Αραβόσιτος 62,4 €
Χειμερινά σιτηρά 21,6 €
Μηδική, τριφύλλι 88,2 €
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή (βίκος, μπιζέλι, κ.λ.π) 58,4 €
Όσπρια 65,3 €
Λινάρια, Ελαικράμβη, Ηλίανθρος, Σόργο κ.λ.π. 69,4 €
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 129,4 €
Λοιπές Δενδρώδεις 90,0 €
Φυλλώδη 84,8 €
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά 195,7 €

 

Δράση 2 (Μετατροπή στη Βιολογική Κτηνοτροφία)
Κατηγορία ζώου Ύψος ενίσχυσης στρ/έτος
Πρόβατα 25,7 €
Αίγες 23,2 €
Βοοειδή 28,1 €
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 35,0 €

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Δεσμεύσεις 3ετίας

Α) Τα αγροτεμάχια

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2024
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, καθ’ έτος αλλά και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης (3 έτη)
 • Να μην είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ ως συνιδιόκτητα
 • Να μην περιλαμβάνονται στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών
 • Να μην είναι δηλωμένα σε μη επιτρεπόμενα με την παρέμβαση οικολογικά σχήματα

Β) Οι παραγωγοί

 • Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 3ετίας. Δεν επιτρέπονται αλλαγές σε αγροτεμάχια για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις της Παρέμβασης
 • Να μην έχουν ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π από 01/01/2023 έως και 15/06/2024
 • Να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από 16/06/2024 έως και 30/06/2024
 • Να τηρούν τις δεσμεύσεις της βιολογικής γεωργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης
 • Να υποβάλλουν κατ’ έτος ΕΑΕ
 • Να διατηρούν φάκελο δικαιούχου (ως και 3 επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων)

Γ) Η εκμετάλλευση

 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών
 • Ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η Δράση 1 είναι τα 4 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες, τα 3 στρέμματα για τις μόνιμες φυτείες και τα 3 στρέμματα για μεικτές εκμεταλλεύσεις
 • Όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα/στρ.

 

Κριτήρια Βαθμολογίας

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Εκμεταλλεύσεις με μεγαλύτερο μέγεθος
 • Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
 • Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 • Είδος καλλιέργειας

Πληροφορίες σχετικά με την προδημοσίευση του Προγράμματος Βιολογικής Μελισσοκομίας θα βρείτε εδώ.

-
 

 


gaia logo