Νέα

Προδημοσίευση Προγράμματος Βιολογικής Μελισσοκομίας Π3-70-1-6

19/ 06/ 2024

Σκοπός

H οικονομική στήριξη των μελισσοκόμων για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

 

Δικαιούχοι

Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, κάτοχοι μελισσοκομικής ταυτότητας και εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, που κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες.

 

Προϋπολογισμός Δράσης: 18.858.824 €

Ποσά Ενίσχυσης
Κλάσεις Κυψελών/παραφυάδων Ποσό ανά κλάση/έτος
20 – 110 1.650 €
111 – 200 5.115 €
201 – 300 8.580 €
301 – άνω 10.230 €

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Δεσμεύσεις 6ετίας

 • Διατήρηση τουλάχιστον του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών καθ’ όλη τη διάρκεια της 6ετίας
 • Μη ύπαρξη ενεργής σύμβασης με ΟΕ&Π από 01/01/2023 έως και 15/06/2024
 • Σύναψη σύμβασης με ΟΕ&Π από 16/06/2024 έως και 30/06/2024
 • Τήρηση δεσμεύσεων της βιολογικής μελισσοκομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης
 • Υποβολή κατ’ έτος ΕΑΕ
 • Οι προς ένταξη κυψέλες να είναι δηλωμένες στην ΕΑΕ του 2024 & να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
 • Να διατηρούν φάκελο δικαιούχου (ως και 3 επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων)

Κριτήρια Βαθμολογίας

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Εντασσόμενες κυψέλες, με προτεραιότητα στους μελισσοκόμους με μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις
 • Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
 • Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Πληροφορίες σχετικά με την προδημοσίευση του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα βρείτε εδώ.

-
 

 


gaia logo