ΚΥΔ 2022 – 2027


Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, αναγνωρισμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για την περίοδο 2022 – 2027 στην Αττική, καλεί τους παραγωγούς να υποβάλλουν δήλωση για την τρέχουσα περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την έγκαιρη και χωρίς περικοπές επιδότησή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:

  1. 6ψήφιος κωδικός PIN
  2. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  4. IBAN
  5. Ε9/Ενοικιαστήρια
  6. Τοπογραφικά/Συντεταγμένες
  7. Στοιχεία καλλιεργειών
  8. Μητρώο Αιγοπροβάτων (για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)
  9. Μελισσοκομικό βιβλιάριο (για μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις)
  10. Αμπελουργικό μητρώο (για αμπελουργικές καλλιέργειες)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας καθημερινά από τις 9:00 πμ έως τις 5:00 μμ.

  

 


gaia logo