Νέα

Προδημοσίευση 135 εκ. € για επενδύσεις στη μεταποίηση από το ΥπΑΑΤ

09/ 04/ 2024

Ανακοινώθηκε η 1η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το μέτρο της μεταποίησης, Παρέμβαση Π3-73-2.3 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» ύψους 135 εκατ. ευρώ  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο στόχος της Παρέμβασης Π3-73-2.3 , είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα, αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης
στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης
της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η
διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην
οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης
υγείας. Προτεραιότητα, στην περίπτωση επιχορήγησης δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις
μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα), καθώς και
σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-73-2.3 είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες, καθώς και οι μεγάλες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη
ύλη).

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης θα κυμαίνεται από 400.001,00 € έως 5.000.000,00 €.
Ένταση στήριξης
▪ Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
▪ Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
▪ Περιφέρεια Αττικής 40%

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λόγω
του αυξημένου μεταφορικού κόστους.
Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος,
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό
θα καθοριστεί στην προκήρυξη, προβλέπεται προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10%.

Επιλέξιμοι τομείς

• Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) • Γάλα
• Αυγά
• Μέλι
• Ζωοτροφές
• Δημητριακά
• Ελαιούχα Προϊόντα
• Οπωροκηπευτικά
• Οίνος
• Ξύδι
• Άνθη
• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς,
επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων,
μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Κριτήρια Επιλογής
▪ Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην
κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
▪ Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
▪ Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον
▪ Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
▪ Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
(όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
▪ Εξοικονόμηση ύδατος
▪ Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
▪ Εξωστρέφεια επιχείρησης
▪ Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης
▪ Μέγεθος της επιχείρησης

 

-
 

 


gaia logo