Νέα

Παράταση για το πρώτο Αίτημα Πληρωμής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

20/ 06/ 2024

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην 4η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4950/25.09.2020 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγείται παράταση 6 μηνών για την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων της δράσης 4.1.2. Αυτό σημαίνει πως το αρχικό περιθώριο των δώδεκα (12) μηνών για υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής από την Απόφαση Ένταξης του εκάστοτε σχεδίου, μεταβάλλεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2025 ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής.

-
 

 


gaia logo