Νέα

Παράταση για τις υποβολές προτάσεων στα προγράμματα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜΜΕ»

16/ 02/ 2024

Σύμφωνα με τις δύο νέες τροποποιήσεις των προσκλήσεων των δράσεων «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αλλάζει η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα οι καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 22/03/2024 και ώρα 15:00.

-
 

 


gaia logo