Νέα

Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ για το 2023

06/ 08/ 2023

Μέχρι την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου), σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία και εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, θα έχει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά, είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

 

-
 

 


gaia logo