Δευτερογενής τομέας – Τρόφιμα


ISO 22000:2018

Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή  ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να αποδείξουν την ικανότητα τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Το ISO 22000 καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων.

BRCGS Food Safety v.9

To BRC Global Standard for Food Safety έχει εκδοθεί από τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) και απευθύνεται σε προμηθευτές τροφίμων που παρασκευάζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό των Super Market κυρίως της Αγγλίας. Είναι το πρώτο Πρότυπο που αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute)

BRCGS Packaging Materials 6

To BRC Global Standard  for Packaging Materials αφορά όλες τις εταιρείες που παράγουν συσκευασίες ή υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές τροφίμων ή χρησιμοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και σε τομείς εκτός τροφίμων. Στις Βρετανικές Νήσους και την Ιρλανδία, καθώς και στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το BRC Packaging αποτελεί βασική προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά για τους κατασκευαστές συσκευασιών.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο συσκευασίας BRC επιτρέπει στους κατασκευαστές συσκευασιών να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

BRCGS Agents and Brokers v.3

Το πρότυπο BRC Global Standard for Agents and Brokers δημιουργήθηκε για να παρέχει ένα πλαίσιο για την διαχείριση της ασφάλειας, ποιότητας και νομιμότητας των προϊόντων και αφορά τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων, προϊόντων ατομικής υγιεινής και υλικών συσκευασίας.

BRCGS Storage and Distribution v.4

Το BRC Global Standard for Storage and Distribution είναι πρότυπο που αφορά την αποθήκευση και τη μεταφορά τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων. Το πρότυπο αποτελεί τον συνδετικός κρίκος μεταξύ βιομηχανίας τροφίμων και τελικών σημείων πώλησης, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια και την ασφάλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

IFS (International featured standards)

Τα IFS πρότυπα είναι ενιαία πρότυπα τροφίμων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εξασφαλίζουν ότι οι πιστοποιημένες εταιρείες IFS  παράγουν ένα προϊόν ή παρέχουν μια υπηρεσία που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, ενώ συνεχώς εργάζονται για τη βελτίωση της διαδικασίας.

IFS Food Standard v.8

Το IFS Food Standard v.7 είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα. To IFS αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της Ένωσης Γερμανών Λιανεμπόρων και Γάλλων Λιανεμπόρων, και είναι αναγνωρισμένο από τον Oργανισμό Global Food Safety Initiative (GFSI).

IFS Logistics v. 2.3

Αποθήκευση – Διανομή

Το IFS Logistics αναπτύχθηκε τόσο για τα τρόφιμα όσο και για μη εδώδιμα προϊόντα και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η φόρτωση, η εκφόρτωση και η μεταφορά. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους μεταφοράς: βαρέα φορτηγά οχήματα, τρένα, πλοία, αεροπλάνα και κάθε άλλο είδος μεταφοράς (ελεγχόμενη θερμοκρασία ή σε θερμοκρασία δωματίου).

Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα κατά την αποθήκευση και μεταφορά ώστε να διατηρείται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

IFS Broker v. 3.1

Χονδρεμπόριο Λιανεμπόριο

Το IFS Broker απευθύνεται σε μεσίτες, πράκτορες, και εισαγωγείς και δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων καλύπτοντας το κενό μεταξύ της παραγωγής και της διανομής.

Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παραγωγοί (προμηθευτές των μεσιτών, πρακτόρων, εισαγωγέων) λειτουργούν σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις (νομικές και συμβατικές) και ελέγχονται σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας από τους μεσίτες, πράκτορες, και εισαγωγείς.

FSSC 22000 v 6.0

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων επικεντρωμένο στη βιομηχανία παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και αποτελεί συνδυασμό του ISO 22000:2018 και του PAS 220:2008. To FSSC 22000 είναι αναγνωρισμένο από τον Oργανισμό Global Food Safety Initiative (GFSI).

PAS 220:2008 (Publicly Available Specification)

Αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρότυπο για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφαλείας Τροφίμων και Ποτών, καθώς καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις των Προαπαιτουμένων Προγραμμάτων, στοχεύοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων. Tο PAS 220:2008 συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο της Μ. Βρετανίας (BSI) με τη συμβολή κορυφαίων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων όπως η Danone, Kraft Foods, Unilever και η Nestle ως υποστηρικτικό υλικό του ISO 22000. Ο σκοπός ήταν να καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs), τα οποία στο ISO 22000 αναφέρονται ως μέτρα προς αξιολόγηση. 

 


gaia logo