Το Erasmus είναι πρόγραμμα της ΕΕ για την στήριξη της εκπαίδευσης σε μη αστικές περιοχές, με στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική ένταξη των περιοχών αυτών για την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής. 

 


gaia logo