ΕΑΕ 2023 – Οικολογικά Σχήματα


Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης από 16/02/2024 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Από το απόγευμα της 15ης Φεβρουαρίου 2024 το Πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοικτό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν διορθώσεις προφανών σφαλμάτων επί των αιτήσεων των παραγωγών που αφορούν την ΕΑΕ 2023.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και τους παραγωγούς πελάτες τους, όσο και για τους παραγωγούς οι οποίοι υπέβαλαν προσωπικά την αίτησή τους μέσω της online διαδικασίας στο GOV.GR και οι οποίοι μπορούν με την χρήση των κωδικών τους να κάνουν τις σχετικές τροποποιήσεις και να οριστικοποιήσουν ξανά την αίτησή τους.

Επισημαίνουμε ότι το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιώντας τους απαραίτητους ελέγχους, θα προχωρήσει στην πληρωμή των οικολογικών προγραμμάτων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος των καθεστώτων συνδεδεμένων ενισχύσεων, ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου (ΜΝΑ) έτους 2023 καθώς και το εγχειρίδιο διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων για τα οικολογικά προγράμματα έτους 2023, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

 


gaia logo