Νέα

Διαβούλευση προγράμματος Π3-75.1 “Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας”

06/ 11/ 2023

 • Σε δημόσια διαβούλευση ως την Τετάρτη (15/11/2023) το πρόγραμμα για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας.
 • Ποσό στήριξης από 30.000 € έως 42.500 €.
 • Έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2024 (ΕΑΕ 2024)

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων:

 • Έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του/της.
 • Νόμιμος κάτοχος οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο) και είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία της.
 • Να εγγραφεί στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα έως και 18 μήνες πριν της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
 • Παραδεκτή υποβολή ΕΑΕ για το 2024
 • Να μην έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα (να μην υπάρχει ασφάλιση ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και αγροτικό εισόδημα > 50%) τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης
 • Κατά τα έτη 2019 έως 2022 να μην έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
 • Να διακόψει (εάν έχει) εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εφόσον κριθεί επιλέξιμος
 • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών
 • Σε περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης να μην υπάρχει σύζυγος που

α) έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 ή

β) τα έτη 2022 ή/και 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή

γ) είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης ή διασταυρωτικού ελέγχου του ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

 • Να μην είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως και 9 μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στήριξης ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.

 Επιλεξιμότητα γεωργικής εκμετάλλευσης:

Επιλέξιμες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση των:

 • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια
 • Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας
 • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και η τελική μορφοποίηση του προγράμματος αναμένονται με την προδημοσίευσή του.

-
 

 


gaia logo