Νέα

Διαδικτυακή έρευνα στους αγρότες της Ε.Ε.

12/ 03/ 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή έρευνα στους αγρότες της Ε.Ε. για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των αγροτών της Ε.Ε., με στόχο την απλούστευση της ΚΑΠ, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια για αναθεώρηση της ΚΑΠ, που δείχνει ότι η Ε.Ε. έχει κατανοήσει το μέγεθος του προβλήματος στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 8 Απριλίου και μέσω αυτής τίθενται σύντομες και απλές ερωτήσεις σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε.

(Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στο παρακάτω link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024)

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που υπάρχουν είναι:

  • Πόσος χρόνος αφιερώνεται από τους αγρότες κάθε χρόνο σε διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή της βοήθειας και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων;
  • Αν χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για να παρέχουν φωτογραφίες με γεωγραφική ετικέτα;
  • Πώς αξιολογούν την πολυπλοκότητα των διαφορετικών διαδικασιών και κανόνων που ισχύουν στα αγροκτήματα;
  • Αν χρησιμοποίησαν εξωτερική βοήθεια για την προετοιμασία της αίτησης ενίσχυσης της ΚΓΠ το 2023;

Εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι οι απαντήσεις που θα δώσουν οι αγρότες θα παράσχουν πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση των βασικών πηγών ανησυχίας τους.

-
 

 


gaia logo