Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Νέα | April 7, 2021

‘Εχει δημοσιευθεί η προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης Νέων Αγροτών.

Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021.

Η προδημοσίευση του προγράμματος βρίσκεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.