ΟΣΔΕ 2018-2021

Νέα | April 5, 2021

Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, αναγνωρισμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2018 – 2021 στην Αττική, καλεί τους παραγωγούς να υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ για την τρέχουσα περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την έγκαιρη και χωρίς περικοπές επιδότησή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:

 1. Κωδικός υποβολής πύλης
 2. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 4. 1η Σελίδα τραπεζικού λογαριασμού
 5. Ε9/Ενοικιαστήρια
 6. Τοπογραφικά/Συντεταγμένες
 7. Μητρώο ζώων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 8. Μελισσοκομικό βιβλιάριο για μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις

Επιπλέον η εταιρεία παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων
 2. Ετήσια Απογραφή Αιγοπροβάτων
 3. Αίτηση Αδειών Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου
 4. Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας καθημερινά από τις 9:00 πμ έως τις 5:00 μμ.