Νέα

Σχέδια Βελτίωσης

06/ 06/ 2022

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ στη Λέσβο, παρευρέθηκε προσκεκλημένος ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ-ΠΑΑ κ. Θύμιος Τσιατούρας και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, το οποίο όπως ανέφερε θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Οι βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
1. Ύψος προϋπολογισμού πρόσκλησης 180 εκ. €
2. Περίοδος υποβολών: Ιούλιος ή Σεπτέμβριος
3. Αύξηση ορίου των δαπανών
4. Υποχρεωτική ύπαρξη ιδίας συμμετοχή 20%
5. Δυνατότητα εκχώρηση ενίσχυσης σε τράπεζα (εργαλείο πρόσθετης πράξης)
6. Αυξημένη ένταση ενίσχυσης νέων αγροτών (80% σε νησιωτικές)
7. Δικαιούχοι μόνο κατ’ επάγγελμα αγρότες και Νέοι Αγρότες 2021
8. Χρήση στοιχείων ΟΣΔΕ 2022
9. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
10. Δεν δικαιούνται συμμετοχής οι ενταγμένοι στα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης
11. Ελάχιστο όριο τυπικής απόδοσης ένταξης 12.000,00 €
12. Προτεραιότητα σε εκμεταλλεύσεις με μεγάλες τυπικές αποδόσεις
13. Προτεραιότητα σε επενδύσεις ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή
14. Ύψος επένδυσης έως 130.000,00 € για φυτική
15. Ύψος επένδυσης έως 200.000,00 € για κτηνοτροφία
16. Δεν έχει ανακοινωθεί ελάχιστο ποσό έως τώρα
17. Ένταση ενίσχυσης από 40% έως 80%

-
 

 


gaia logo