Νέα

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

19/ 06/ 2017

 

Σήμερα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ η προδημοσίευση της 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Τονίζεται πως ο ελάχιστος όρος βαθμολογίας από τα κριτήρια επιλογής είναι 40 βαθμοί έναντι 45 που ήταν στην 1η πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί εντός του 2017.

-
 

 


gaia logo