Νέα

Πράσινος Αγροτουρισμός

06/ 06/ 2022

Με ποσοστά ενισχύσεων έως 50% για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 2022-2025.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 5/7 έως 30/09/2022.

 

Βασικά στοιχεία προγράμματος:
1) Δημόσια ενίσχυση: 49.006.000,00 €
2) Δικαιούχοι: όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις
3) Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ανήκουν
4) Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000,00 €
5) Επιλέξιμες δαπάνες: κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός του χώρου της μονάδας, αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, δαπάνες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες αγοράς λογισμικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6) Κριτήρια επιλεξιμότητας: ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου, νόμιμη σύσταση δικαιούχου, πράσινη μετάβαση, υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού, βιωσιμότητα επένδυσης

-
 

 


gaia logo