Νέα

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

11/ 06/ 2015

Παράταση του χρόνου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 63206/499/11-6-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης έως και την 30/09/2015 και παρέχεται το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος επιπλέον παράτασης τριών μηνών, εφόσον έως την 30/08/2015 έχει υλοποιηθεί το 30% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

-
 

 


gaia logo