Νέα

Οριστικοποιήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.

03/ 07/ 2014

13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών. Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014 και το ύψος των επενδύσεων ανέρχεται στα 1,7 δις. ευρώ, από τα οποία 865 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων.

-
 

 


gaia logo