Νέα

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

21/ 12/ 2018

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»  στοχεύει στη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

  • Εμπόριο
  • Εστίαση
  • Εκπαίδευση

 

Η Περίοδος Υποβολών ξεκινά από 6 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 19 Απριλίου 2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Ενημερωτικό δελτίο.

-
 

 


gaia logo