Νέα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

21/ 12/ 2018

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Η Περίοδος Υποβολών ξεκινά από 6 Φεβρουαρίου μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Ενημερωτικό δελτίο.

 

-
 

 


gaia logo