Νέα

Από αρχές Σεπτέμβρη τα πρώτα πριμ για το Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών

04/ 08/ 2014

Στο τελικό στάδιο µπαίνει η αξιολόγηση των 11.767 φακέλων Νέων Γεωργών, µε τα πρώτα αποτελέσµατα να έχουν ήδη αναρτηθεί στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, ενώ αναµένεται µέσα στον Αύγουστο η ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Mάλιστα, σε όσες περιφέρειες ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, η καταβολή των πριμ στους δικαιούχους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από το Σεπτέμβριο.

Η πρώτη που ανακοίνωσε αποτελέσµατα είναι η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτικής Ελλάδος, διαμορφώνοντας τη σχετική λίστα των δικαιούχων σε δύο κατηγορίες, τους «άµεσους» και τους «επιλαχόντες» και σηµειώνοντας πως σύντοµα θα ξεκινήσει η καταβολή του πριµ των 14.697.500 € στους συνολικά 848 άµεσους δικαιούχους.

Ειδικότερα όσον αφορά τους επιλαχόντες, γίνονται προσπάθειες να ενταχθούν στο Μέτρο μέσω της εξασφάλισης επιπλέον χρηµατοδότησης. Τέλος, ο αριθµός των απορριπτόµενων αναµένεται µικρός, καθώς υπάρχει οδηγία να απορροφηθεί ο µεγαλύτερος όγκος των κονδυλίων.

-
 

 


gaia logo