Νέα

Αξιολόγηση Φακέλων Υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

30/ 01/ 2017

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας του  Υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, των υποψήφιων δικαιούχων.


Η αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας θα ξεκινήσει αμέσως μετά την παραπάνω ημερομηνία και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και ο αριθμός των εγκεκριμένων υποψηφίων θα κριθεί από τα ποσά που έχουν κατανεμηθεί στην κάθε περιφέρεια όπως φαίνεται στον  πίνακα που ακολουθεί.

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας με τους εγκεκριμένους δικαιούχους του μέτρου, όπου και θα τους καταβληθεί η α’ δόση (70% του ποσοστού στήριξης).
Ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για το  Υπομέτρο 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ανέρχεται στις 14.760 όπως ανέφερε ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης σε ομιλία του το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του μέτρου αναμένεται να ενταχθούν περίπου 12.000 Νέοι Αγρότες.

 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

23.400.000,00

Κεντρική Μακεδονία

43.600.000,00

 Δυτική Μακεδονία  12.000.000,00

Θεσσαλία

25.500.000,00

Στερεά Ελλάδα

17.700.000,00

Ήπειρος

13.600.000,00

Ιονίων Νήσων

6.500.000,00

Δυτική Ελλάδα

24.700.000,00

Πελοπόννησος

24.400.000,00

Αττική

5.800.000,00

Νότιο Αιγαίο

7.600.000,00

Βόρειο Αιγαίο

11.400.000,00

Κρήτη

24.800.000,00

 

 

-
 

 


gaia logo