Νέα

Αιτήσεις νέων αγροτών για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων του ΟΓΑ

05/ 09/ 2014

Ο ΟΓΑ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών, προσφέρει κατά το έτος 2014 επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους αγρότες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σύνολο 10.000 δικαιούχων, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, άμεσα ασφαλισμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στην παραπάνω παροχή.

Το πρόγραμμα έχει τεθεί σε ισχύ από την 1/9/2014 και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 30/4/2015. Η διοργάνωση θα γίνει από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ με την συμμετοχή των νέων αγροτών που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και εισηγητών – εξειδικευμένων επιστημόνων του Δημόσιου ή/και Ιδιωτικού Τομέα, που θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αγροτικού ενδιαφέροντος.

Το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λευκάδας στις 29/9/2014. Τα επόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διοργανωθούν στις έδρες των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΟΓΑ και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη, Ηράκλειο, Λαμία και Κοζάνη. Στους δικαιούχους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γνωστοποιείται από τον Κλάδο Αγροτικής Εστίας, ο τόπος, ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής του κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου καθώς και οι θεματικές ενότητες των εισηγήσεων.

Για δήλωση συμμετοχής στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο νέων αγροτών του ΟΓΑ (Λευκάδα 29/9/2014) πατήστε εδώ.

-
 

 


gaia logo