Εταιρεία

Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ποιότητας, οργάνωσης επιχειρήσεων και marketing αγροτικών προϊόντων, σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και στις επιχειρήσεις, με εφαρμογή διαδικασιών που μεγιστοποιούν το συγκριτικό πλεονέκτημα τους στην αγορά.

 

Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες ολοκληρωμένες λύσεις, βασισμένες σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μετατρέποντας τις τεχνολογικές καινοτομίες σε επιχειρηματικές πρακτικές που συμβάλλουν στην διευκόλυνση των διαδικασιών λειτουργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

 

Η εταιρεία επενδύοντας στις τοπικές συνεργασίες, έχει δημιουργήσει δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων σε όλη την Ελλάδα και παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, έχοντας πλήρη γνώση της αγοράς και των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών των πελατών.

 

Μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας συνεργασίας, επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή λύση που θα επιφέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.

 

 Νέα


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
15/03/2019

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία
15/03/2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
21/12/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
21/12/2018


περισσότερα..