Εταιρεία


Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ποιότητας, οργάνωσης επιχειρήσεων και marketing αγροτικών προϊόντων, σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και στις επιχειρήσεις, με εφαρμογή διαδικασιών που μεγιστοποιούν το συγκριτικό πλεονέκτημα τους στην αγορά.

 

Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες ολοκληρωμένες λύσεις, βασισμένες σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μετατρέποντας τις τεχνολογικές καινοτομίες σε επιχειρηματικές πρακτικές που συμβάλλουν στην διευκόλυνση των διαδικασιών λειτουργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

 

Η εταιρεία επενδύοντας στις τοπικές συνεργασίες, έχει δημιουργήσει δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων σε όλη την Ελλάδα και παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, έχοντας πλήρη γνώση της αγοράς και των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών των πελατών.

 

Μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας συνεργασίας, επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή λύση που θα επιφέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015 και με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, ISO 27001:2013.

 

  

 


gaia logo