Κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΙΠΠ

Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή φακέλων για την κατοχύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως), ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), καθώς και ΙΠΠ (Ιδιότυπα Παραδοσιακά Προϊόντα).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης καταχώρισης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων, έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Κάθε ομάδα παραγωγών που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλει καταρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 510/06.

Νέα


Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
16/04/2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
07/04/2021

ΟΣΔΕ 2018-2021
05/04/2021


περισσότερα..