Κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΙΠΠ

Η ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή φακέλων για την κατοχύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως), ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), καθώς και ΙΠΠ (Ιδιότυπα Παραδοσιακά Προϊόντα).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης καταχώρισης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων, έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Κάθε ομάδα παραγωγών που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλει καταρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 510/06.

Νέα


Πράσινος Αγροτουρισμός
06/06/2022

Σχέδια Βελτίωσης
06/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
03/06/2022

Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021


περισσότερα..