Καινοτόμες εφαρμογές σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων ποιότητας, η εγκατάσταση των οποίων σε μια επιχείρηση επιτρέπει την εστίαση στην ουσία των συστημάτων ποιότητας και όχι στην απλή γραφειοκρατική τεκμηρίωσή τους.

Τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας είναι πλήρως εφαρμόσιμα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και ελαιοτριβεία και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων ποιότητας, καθώς και της ιχνηλασιμότητας.

Νέα


Πράσινος Αγροτουρισμός
06/06/2022

Σχέδια Βελτίωσης
06/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
03/06/2022

Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021


περισσότερα..