Καινοτόμες εφαρμογές σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων ποιότητας, η εγκατάσταση των οποίων σε μια επιχείρηση επιτρέπει την εστίαση στην ουσία των συστημάτων ποιότητας και όχι στην απλή γραφειοκρατική τεκμηρίωσή τους.

Τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας είναι πλήρως εφαρμόσιμα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και ελαιοτριβεία και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων ποιότητας, καθώς και της ιχνηλασιμότητας.

Νέα


Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
15/03/2019

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία
15/03/2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
21/12/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
21/12/2018

Ψηφιακό Βήμα
04/07/2018


περισσότερα..