Καινοτόμες εφαρμογές σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων ποιότητας, η εγκατάσταση των οποίων σε μια επιχείρηση επιτρέπει την εστίαση στην ουσία των συστημάτων ποιότητας και όχι στην απλή γραφειοκρατική τεκμηρίωσή τους.

Τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας είναι πλήρως εφαρμόσιμα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και ελαιοτριβεία και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων ποιότητας, καθώς και της ιχνηλασιμότητας.

Νέα


Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
16/04/2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
07/04/2021


περισσότερα..