Διαχείριση ποιότητας

  • ISO 9001

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ποιότητα, με την εφαρμογή του οποίου αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει.4

Νέα


Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
15/03/2019

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία
15/03/2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
21/12/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
21/12/2018


περισσότερα..