Διαχείριση ποιότητας

  • ISO 9001

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ποιότητα, με την εφαρμογή του οποίου αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει.4

Νέα


Πράσινος Αγροτουρισμός
06/06/2022

Σχέδια Βελτίωσης
06/06/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
03/06/2022

Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021


περισσότερα..