Διαχείριση ποιότητας

  • ISO 9001

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ποιότητα, με την εφαρμογή του οποίου αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει.4

Νέα


Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη
31/12/2021

Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος
16/09/2021

Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
16/04/2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021
08/04/2021

Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
07/04/2021


περισσότερα..