Εταιρική Διαφάνεια

Όπως ορίζει το Άρθρο 47 Παράγραφος 2 του Νόμου 4072/2012, παρατίθενται παρακάτω τα στοιχεία της εταιρείας.

 

Επωνυμία: ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος : ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επάγγελμα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έδρα: Πρωτόπαπα 5, Ηλιούπολη, Τ.Κ 16345

Τηλ: 2109925760

Αρ.ΓΕΜΗ.: 009626701000

Εταιρικό Κεφάλαιο: 5.000 €

ΑΦΜ: 998088710

Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης

 

Η εταιρεία αποτελείται από τους κάτωθι εταίρους:

  • Γεράσιμος Αναστασίου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής
  • Δημήτριος Τσίνας, κάτοικος Γλυφάδας

 

Κάθε εταίρος κατέβαλε εταιρικό κεφάλαιο αξίας 2.500,00 €

 

Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές του άρθρου 79 του Ν.4072/2012.

 

Ως διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο Δημήτριος Τσίνας.

Νέα


Υπομέτρο 6.3 – Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
15/03/2019

Μέτρο 11 – Βιολογική Γεωργία
15/03/2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
21/12/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
21/12/2018

Ψηφιακό Βήμα
04/07/2018


περισσότερα..