Καινοτόμες εφαρμογές σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή


Μέσω εξειδικευμένων συνεργατών αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ηλεκτρονική διαχείριση συστημάτων ποιότητας, η εγκατάσταση των οποίων σε μια επιχείρηση επιτρέπει την εστίαση στην ουσία των συστημάτων ποιότητας και όχι στην απλή γραφειοκρατική τεκμηρίωσή τους.

Τα πληροφοριακά συστήματα ποιότητας είναι πλήρως εφαρμόσιμα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και ελαιοτριβεία και καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων ποιότητας, καθώς και της ιχνηλασιμότητας.
 


gaia logo