Δευτερογενής τομέας – Τρόφιμα


  • ISO 22000

Το ISO 22000:2005 είναι ένα διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να αποδείξουν την ικανότητα τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

  • BRC (British Retail Consortium)

Έχει εκδοθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου και απευθύνεται στις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, προϊόντων προς εξαγωγή και προϊόντων που απευθύνονται σε s/m. Το πρότυπο αναπτύχθηκε για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, καθώς και για να βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νομικών υποχρεώσεών τους.

  • IFS (International Food Standard)

Το IFS είναι ένα τεχνικό πρότυπο, το οποίο συνδυάζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008 και τις αρχές του HACCP, με έμφαση στον έλεγχο των φυσικών κινδύνων, που απορρέουν από τα υλικά συσκευασίας και τη διαχείριση των τροφίμων.

  • FSSC 22000

Είναι πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων επικεντρωμένο στη βιομηχανία παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και αποτελεί συνδυασμό του ISO 22000:2005 και του PAS 220:2008.

  • PAS 220:2008 (Publicly Available Specification)

Αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρότυπο για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφαλείας Τροφίμων και Ποτών, καθώς καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις των Προαπαιτουμένων Προγραμμάτων, στοχεύοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων.
 


gaia logo