Από 27 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό μη γεωργικό προϊόν» όπου οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2017 .

 

Σήμερα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ η προδημοσίευση της 2ης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για τις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Προδημοσίευση Προγράμματος «Σχέδια Βελτίωσης»

Δράση  4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Από 16 Μαΐου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» όπου οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2017 .

Aνακοινώθηκε η Υπουργική Απόφαση 397/18235-16.02.17 (ΦΕΚ 601 24.02.17) που αφορά τη  διαδικασία και  τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας του  Υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, των υποψήφιων δικαιούχων.

Από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

 

Την προκήρυξη, τις επόμενες ημέρες του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανήγγειλαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων. Με το μέτρο επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της επαναλειτουργίας του συνόλου των επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19.