Με ποσοστά ενισχύσεων έως 50% για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 2022-2025.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 5/7 έως 30/09/2022.

 

Βασικά στοιχεία προγράμματος:
1) Δημόσια ενίσχυση: 49.006.000,00 €
2) Δικαιούχοι: όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις
3) Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ανήκουν
4) Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000,00 €
5) Επιλέξιμες δαπάνες: κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός του χώρου της μονάδας, αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, δαπάνες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες αγοράς λογισμικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6) Κριτήρια επιλεξιμότητας: ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου, νόμιμη σύσταση δικαιούχου, πράσινη μετάβαση, υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού, βιωσιμότητα επένδυσης

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ στη Λέσβο, παρευρέθηκε προσκεκλημένος ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ-ΠΑΑ κ. Θύμιος Τσιατούρας και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, το οποίο όπως ανέφερε θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Οι βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
1. Ύψος προϋπολογισμού πρόσκλησης 180 εκ. €
2. Περίοδος υποβολών: Ιούλιος ή Σεπτέμβριος
3. Αύξηση ορίου των δαπανών
4. Υποχρεωτική ύπαρξη ιδίας συμμετοχή 20%
5. Δυνατότητα εκχώρηση ενίσχυσης σε τράπεζα (εργαλείο πρόσθετης πράξης)
6. Αυξημένη ένταση ενίσχυσης νέων αγροτών (80% σε νησιωτικές)
7. Δικαιούχοι μόνο κατ’ επάγγελμα αγρότες και Νέοι Αγρότες 2021
8. Χρήση στοιχείων ΟΣΔΕ 2022
9. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
10. Δεν δικαιούνται συμμετοχής οι ενταγμένοι στα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης
11. Ελάχιστο όριο τυπικής απόδοσης ένταξης 12.000,00 €
12. Προτεραιότητα σε εκμεταλλεύσεις με μεγάλες τυπικές αποδόσεις
13. Προτεραιότητα σε επενδύσεις ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή
14. Ύψος επένδυσης έως 130.000,00 € για φυτική
15. Ύψος επένδυσης έως 200.000,00 € για κτηνοτροφία
16. Δεν έχει ανακοινωθεί ελάχιστο ποσό έως τώρα
17. Ένταση ενίσχυσης από 40% έως 80%

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιπτώσεις καταγγελιών για τηλεφωνικές απάτες σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων, συστήνοντας την προσοχή των δικαιούχων.

Για την ενημέρωση του κοινού έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα και στον επίσημο λογαριασμό twitter του Οργανισμού.

 

https://www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4188-enimerwsi-epixeiroumeni-apati

https://twitter.com/opekepegr/status/1476125820443897856

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο 24ωρο, λάβαμε καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι, δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων από αγνώστους που συστήνονται ως υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι οποίοι, με αιτιολογία την άμεση κατάθεση οφειλόμενου ποσού ενίσχυσης από τον Οργανισμό, ζητούν την παραχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως τον αριθμό τραπεζικής κάρτας των δικαιούχων, τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της και τον κωδικό χρήστη (pin).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζητά από τους δικαιούχους να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ενέργειες που σκοπό έχουν την εξαπάτηση τους και την απόκτηση πρόσβασης στον λογαριασμό τους, προφανώς για την απόσπαση χρηματικού ποσού, ή/και τη χρήση των καρτών τους.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβεβαιώνει τους δικαιούχους ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν ποτέ από υπαλλήλους του Οργανισμού, μέσω email, μηνυμάτων, ή τηλεφωνημάτων, προσωπικά τους στοιχεία όπως, αριθμοί και άλλες πληροφορίες τραπεζικών καρτών ή κωδικοί πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους για την ψηφιακή τους εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές τους με τα τραπεζικά ιδρύματα (ebanking / phonebanking).
Τα απαραίτητα στοιχεία για τις πληρωμές των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων που διεκπεραιώνει ο Οργανισμός, αντλούνται από τις αιτήσεις των δικαιούχων στον Οργανισμό, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνται με τραπεζική κατάθεση σε πιστωτικά ιδρύματα.
Για να αντιμετωπιστεί η απάτη αυτή, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καλεί τους δικαιούχους που γίνονται δέκτες τέτοιων τηλεφωνημάτων, να υποβάλλουν αμέσως καταγγελία στην Αστυνομία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οριστικοποίησης ορίζεται η 25/01/2022 και ώρα 13:00, μετά από παράταση που δόθηκε για το πρόγραμμα 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

 

Δικαιούχοι του προγράμματος δύναται να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα
 • Συλλογικά σχήματα

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλεύσεων

Βασική προϋπόθεση είναι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020.

 

Κατηγορίες δαπανών

 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Αρδευτικά συστήματα στάγδην και μικροκαταιονισμού, αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο
 • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ. μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) χωρίς εκσκαφές
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης μέσω γεωργίας ακριβείας

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

 • Γεωτρήσεις και πηγάδια- φρεάτια για αρδευτικής χρήσης συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού και κτιριακής υποδομής τους
 • Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/ πηγαδιών
 • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές κ.λπ. ) για την αποθήκευση όμβριων υδάτων
 • Εξοπλισμός για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα)

Γενικές δαπάνες

 • Αμοιβές για την σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεις πληρωμής
 • Αμοιβές για την εκπόνηση αναγκαίων μελετών
 • Αμοιβές για την έκδοση απαραίτητων αδειοδοτήσεων
 • Δαπάνη τοποθέτησης υποχρεωτικής πινακίδας
 • Δαπάνη τοποθέτησης υδρομέτρου

 

Ύψος επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τα 150.000,00 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Τα 200.000,00 € για συλλογικά σχήματα. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000,00 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να υπερβούν τα 200.000,00 €

 

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης για την δράση ανέρχεται από 35% έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού και εξαρτάται από:

 • Την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων
 • Την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών
 • Την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση
 • Την δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος

 

 

Έπειτα από την 15/4/2021 ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2021.

Σε προδημοσίευση βρίσκεται το κείμενο διαβούλευσης για την 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 που αφορά την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, που αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Το ποσό ενίσχυσης θα είναι από 35.000,00 έως 40.000,00 €.
 • Η αίτηση στήριξης θα συνταχθεί με βάση την ΕΑΕ του 2021.
 • Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Ο υποψήφιος δεν θα υπερβαίνει το 41ο έτος της ηλικίας του.
 • Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 • Ο υποψήφιος εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση τους τελευταίους 18 μήνες από την υποβολή της αίτησης.
 • Να γίνει εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης.
 • Να μην έχει ασκηθεί επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Να μην έχει εξωγεωργική απασχόληση ή να την διακόψει μετά την ένταξή του στο μέτρο.
 • Να μη έχει σύζυγο που έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ για το έτος 2020 ή αν έχει υποβάλλει τα έτη 2019 και 2020 να μην είναι η τυπική απόδοση άνω των 8.000,00 €.
 • Να μην είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια.
 • Να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οριστικοποιήθηκαν οι υποβολές στο Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Agronews οι αιτήσεις άγγιξαν τις 17.488, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου τα 650 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη του προγράμματος ήταν 420 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα 2 στους 3 παραγωγούς να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Νέα | April 5, 2021

Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, αναγνωρισμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για την περίοδο 2022 – 2027 στην Αττική, καλεί τους παραγωγούς να υποβάλλουν δήλωση για την τρέχουσα περίοδο, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την έγκαιρη και χωρίς περικοπές επιδότησή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:

 1. 6ψήφιος κωδικός PIN
 2. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 4. IBAN
 5. Ε9/Ενοικιαστήρια
 6. Τοπογραφικά/Συντεταγμένες
 7. Στοιχεία καλλιεργειών
 8. Μητρώο Αιγοπροβάτων (για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)
 9. Μελισσοκομικό βιβλιάριο (για μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις)
 10. Αμπελουργικό μητρώο (για αμπελουργικές καλλιέργειες)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας καθημερινά από τις 9:00 πμ έως τις 5:00 μμ.

 

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 28 Μαρτίου 2019, θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» .

 

Δικαιούχοι

Εντάσσονται

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

 

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 3ετούς δέσμευσης ή όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στις βιολογικές πρακτικές μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο για ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 5ετούς δέσμευσης.

 

Απορρίπτόνται

 • όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·
 • οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·
 • όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμα Αγροτεμάχια

 • Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018·
 • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·
 • Στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
 • Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες
 • Όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα/στρ., προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων/στρ., δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο
Δράση 11.1.1

Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία

Δράση 11.2.1

Διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας

Επιλέξιμες Καλλιέργειες Μετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια (Μέγιστο ύψος ενίσχυσης: €/στρ./έτος) Διατήρηση βιολογικής καλλιέργειας (Μέγιστο ύψος ενίσχυσης: €/στρ./έτος)
Ελαιοκομία 67,9 50,5
Σταφίδα 71,9 63,6
Επιτραπέζια σταφύλια 90,0 90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα 84,5 65,7
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 56,3 54,4
Χειμερινά σιτηρά 12,2 12,0
Μηδική , τριφύλλι 58,5 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά Ψυχανθή 43,0 49,1
Όσπρια 45,6 49,1
Ακρόδρυα 90,0 60,0
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες