Κατάταξη ξενοδοχείων και διαμερισμάτων

Νέα | February 27, 2016

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό καθορίζει τη νέα διαδικασία κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα/ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το οποίο εκδίδει Πιστοποιητικό Κατάταξης βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και μετά από αυτοψία του καταλύματος.

Τα νέα κριτήρια εναρμονίζονται με τα αντίστοιχα διεθνή και εστιάζουν κυρίως στις υπηρεσίες που προσφέρει το κατάλυμα. Η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επανεκτιμήσει τη στάθμη των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις συνθήκες διατήρησής της και ενδεχομένως να εξετάσει την περίπτωση κατάταξης σε υψηλότερη κατηγορία.

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε 5 κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός. Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε τρεις κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δυο.

Κάθε τουριστικό κατάλυμα κατατάσσεται σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές της κατηγορίας και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην αντίστοιχη κατηγορία, με βάση τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Έως την 31/10/2019 όλα τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) που εκδόθηκαν πριν την 1/1/2015 παύουν να ισχύουν και τα αντίστοιχα καταλύματα θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας. Οι επιχειρήσεις όμως που έχουν λάβει ΕΣΛ μετά την 1/1/2015 θα πρέπει να πιστοποιηθούν άμεσα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (η διαδικασία πρέπει να ξεκινά εντός 10 ημερών από την κατάθεση της αίτησης για το ΕΣΛ).

Σχετική Νομοθεσία

Κατάταξη Ξενοδοχείων σε Κατηγορίες Αστέρων (ΦΕΚ Β10/9 Ιανουαρίου 2015)

Κατάταξη Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Κλειδιών (ΦΕΚ 2840/22 Ιανουαρίου 2015)